ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - คำถาม...เรื่องการจัดไฟ