ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบคลินิก , ออกแบบร้านขายยา , ตกแต่งร้านยา - การกระจายงานร้านยา

รูปแบบการตกแต่งร้านยา รูปแบบร้านยาจะต้องมีภาพลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อสร้างความโดดเด่น และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งจะครอบคลุมถึงภาพลักษณ์ทั้งภายนอกและภายในร้าน อันจะนำไปสู่บรรยากาศและการสัมผัสในความรู้สึกเดียวกัน โดยทางเจ้าของร้านจะกำหนดรูปแบบและวาง concept ของแต่ละร้านตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ส่วนที่จะต้องให้ความสำคัญในการกำหนดรูปแบบร้าน ประกอบด้วย หน้าร้าน - ป้ายกล่องไฟหน้าร้าน และป้ายกล่องไฟที่ให้รถวิ่งผ่านมองเห็น - สติ๊กเกอร์ข้อความที่ติดประตูและกระจกหน้าร้าน ภายในร้าน - รูปแบบตู้ชั้นวางสินค้าและการจัดหมวดหมู่สินค้าตามกลุ่มและประเภทสินค้า - มุมรับคำปรึกษาจากเภสัชกรและมุมตรวจสุขภาพ - มุมข่าวสารสุขภาพ - ส่วนออฟฟิตสำหรับผู้บริหาร ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเก็บข้อมูลสำรอง - บริเวณที่ติดป้ายสถานที่ประกอบการและป้ายเภสัชกร - มุมสำหรับลูกค้านั่งรอและบริการน้ำดื่ม - บริเวณเคาน์เตอร์แคชเชียร์ซึ่งจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ช่วยการขายดังนี้ - เครื่องคอมพิวเตอร์ - ลิ้นชักเก็บเงิน - เครื่องยิงบาร์โค้ต - Printer - เครื่องพิมพ์สลิปเงินสด ส่วนต่างๆดังกล่าวบริษัทได้กำหนดรูปแบบในการออกแบบมาตรฐานไว้แล้วแต่อาจจะต้องปรับให้เหมาะสมตามลักษณะรูปแบบของอาคารในบางพื้นที่