ร้านขายยา MEDI HOUSE
@ นนทบุรี

LOCATION :
นนทบุรี
METERIAL :
อะลูมิเนียม
DURATION :
30 วัน

Detail

ับพื้นที่ทึ่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นร้านยามาตรฐานในชุมชน เราจึงดีไซน์วัสดุอะลูมิเนียมอบขาวกับชุดเคาน์เตอร์และตู้ยาครีมไม้จริงแบบเลื่อนได้เพื่อตอบโจทย์พื้นที่ที่มีหน้ากว้างค่อนข้างมาก แต่มีความลึกน้อย จะจำเป็นต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดทั้งงานฝ้าเพดาน งานพื้น และเฟอร์นิเจอร์

Video Clip

No Data.