ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - สังเกตร้านขายยาคุณภาพ (ด้านสถานที่)