ร้านขายยา โอฬารเวชภัณฑ์
@ ชัยนาท

LOCATION :
ชัยนาท
METERIAL :
อะลูมิเนียม
DURATION :
30 วัน

Detail

้านยาเดิมในทำเลเดิมที่มีความโดดเด่นอยู่แล้ว แต่ขาดความเป็นเอกลักษณ์ของร้าน บริษัทจึงเลือกการวางรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ใหม่ให้มีพื้นที่ส่วนบริการตนเองมากขึ้น จากเดิมเป็นพื้นที่ปิด จึงออกมาเป็นร้านยาในวัสดุโมดิร์นอลูมิเนียมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของร้าน

Video Clip

No Data.