ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - การออกแบบภายนอกร้านค้า