บริษัทบลูเวิร์ค จำกัด เกิดจากความเข้าใจ ในธุรกิจค้าปลีกและมุ่งหวัง จะให้ร้านค้าในประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความทันสมัย IWC Ingenieur Replica
ซึ่งทางบริษัทคิดค้นและพัฒนา การออกแบบและบริการให้ตอบโจทย์และตรงตามความต้องการของลูกค้าสามารถสร้างงานได้ทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติโดยจินตนาการจากสมองลงสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถชมภาพตัวอย่างของงานได้เสมือนจริงที่สุด


ทีมงานของบลูเวิร์คจึงมีความต้องการจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กลุ่มลูกค้า โดยให้คำแนะนำและอธิบายให้เห็นภาพอย่างละเอียด แนะนำวัสดุต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในงานอย่างมีจรรยาบรรณ เพื่อที่ลูกค้าจะได้วัสดุที่ดีที่สุด สวยงามและคงทน  เราเน้นการดูแลเอาใจใส่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้สิทธิ์ลูกค้าในการตัดสินใจ เพื่อผลลัพธ์ที่พึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด