ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - หุ้นส่วนเปิดคลินิกทันกรรม