ไปดูร้านยาใน i consiam ต่อด้วยร้านจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ (EP.4)

Pharma Friendly Ep.4 : ไปดูร้านยาใน i consiam ต่อด้วยร้านจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์