ไหว้เจ้าทำบุญเสริมดวงชะตา ต่อด้วยร้านยา พื้นที่1000 ตารางเมตร "ร้านยาเพ็ชรรัตน์" (EP.2)

ไหว้เจ้าทำบุญเสริมดวงชะตา ต่อด้วยร้านยา พื้นที่1000 ตารางเมตร "ร้านยาเพ็ชรรัตน์" (EP.2)