ร้านขายยา Pharma Plus
@ คู้บอน

LOCATION :
คู้บอน
METERIAL :
อะลูมิเนียม
DURATION :
2018 วัน

Detail

านปรับปรุงอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 4 ชั้น โดยเภสัชกรเจ้าของร้าน ใหความสำคัญกับการต่อเติมโครงสร้างด้านหน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขาย และทำป้ายหน้าร้านเพื่อดึดงดูความสนใจของลูกค้า

Video Clip

No Data.