ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ข้อพังระวังสำหรับเภสัชกร กับการโฆษณา