ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ไม้พาติเกิ้ล กับ ไม้จริง