ร้านขายยา ประจวบเภสัช
@ นครพนม

LOCATION :
นครพนม
METERIAL :
อะลูมิเนียม
DURATION :
30 วัน

Detail

ริษัทเข้าปรุงร้านยาเดิมที่มีส่วนของมาร์ทที่มีสินค้าหลากหลาย โจทย์ที่ได้คือพื้นที่เฉพาะของเภสัชกรที่ต้องได้สัดส่วนมากขึ้นและสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้เฉพาะ เราจึงใช้งานไม้ในการเข้าตกตแ่งพื้นที่ในส่วนต่างๆ

Video Clip

ออกแบบร้านขายยา : ประจวบเภสัชติดตามเพิ่มเติมได้ที่

facebook
twitter @