ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ความแตกต่างของราคา กับ เฟอร์นิเจอร์