ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - การซื้อยาให้ปลอดภัย