ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ยอดขาย ของ คลินิกทันตกดรรม ที่ประสบความสำเร็จ