ร้านขายยา แสงทองเภสัช
@ สงขลา

LOCATION :
สงขลา
METERIAL :
อะลูมิเนียม
DURATION :
30 วัน

Detail

้านยาที่คุณผิ่นมีความตั้งใจจะให้บริการชุมชนแสงทองตามชื่อร้าน โดยบริษัทฯเลือกใช้งานอลูมิเนียมทั้งหมด โดยเพิ่มความโดดเด่นด้วยอักษรออกไฟด้านบนหัวตู้

Video Clip

ตกแต่งร้านขายยา : แสงทองเภสัช

• ปราศจากการทิ้งงาน 100% พร้อมฝ่ายบริการหลังการขาย
• ปราศจากคอรับชั่น ต่อต้านการทุจริต
• ปราศจากการย้อมแมว ใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่

facebook
twitter @