ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - การเลือกแอร์ให้เหมาะสม