ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - เรื่องของ Service Mind