ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ขั้นตอนการเปิดร้านขายยา