ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - การออกแบบร้านและจัดวางสินค้า