ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - การจัดการร้านค้า