ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ภาษีที่ร้านขายยาควรรู้