โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์
@ กรุงเทพ

LOCATION :
กรุงเทพ
METERIAL :
โรงพยาบาล
DURATION :
45 วัน

Detail

้องประชุมของฝ่ายเภสัชกรรมที่บลูเวิร์คตั้งใจเข้าดำเนินการโดยวิธีเสนอแบบและเสนอราคาในขั้นตอนปกติ โดยใช้เวลาปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จใน 45 วัน ด้วยเสปคงานที่โรงพยาบาลเป็นผู้กำหนด

Video Clip

No Data.