ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ภาชนะที่ถูกต้อง