ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - สิ่งที่ต้องคำนึงในการเช่าพื้นที่