ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - สิ่งที่ต้องคำนึงเมื่อติดป้ายหน้าร้าน