ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - เคล็ดลับในการเปิดร้านขายยา