ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - การใช้ยาอย่างพูกวิธี