วัฒนานคร
@ สระแก้ว

LOCATION :
สระแก้ว
METERIAL :
โรงพยาบาล
DURATION :
30 วัน

Detail

ุณหมอสุขุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ให้โอกาสทางบริษัทฯเข้าปรุงส่วนต่างๆของโรงพยาบาลเริ่มตั้งแต่ส่วนพักคอย ห้อง ยา ห้องการเงิน และต่อเนื่องมายังส่วนต้อนรับ ห้องให้คำปรึกษา จนถึงห้องพักผู้ป่วย

Video Clip

No Data.