ร้านขายยา วัฒนาทองเภสัช
@ ห้วยขวาง

LOCATION :
ห้วยขวาง
METERIAL :
อะลูมิเนียม
DURATION :
30 วัน

Detail

ป็นอีกร้าหนึ่งที่มีความยาวของหน้าร้านแต่มีความลึกไม่มาก น้องเภสัชเจ้าของร้านยังคงให้ความสำคัญกับพื้นที่ให้บริการโดยเภสัชกรให้เหมาะสมกับสินค้า

Video Clip

No Data.