ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ยาใดบ้างที่ไม่ใช่ยาอันตราย