ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ทำอย่างไรเมื่อเภสัชกรไม่อยู่ประจำร้าน