ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ควรทำอย่างไรเมื่อไม่สบาย